Bankstraat 27, B-3000 LEUVEN +32 497 91 93 63

Lerende Organisatie

Lerende organisatie : Strategische noodzaak in een snel veranderende wereld

In a time of drastic change it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Gespreid Leiderschap

Wat is dat? In een ‘mechanisch en hiërarchisch’ organisatiemodel wordt leiderschap als vanzelfsprekend ingevuld als een ‘rol van een specifieke persoon die de bedoeling heeft het gedrag van… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Co-creatie : Een puzzelstukje voor een Lerende Organisatie

Wat is co-creatie? Co-creatie is de relationele praktijk waarbij stakeholders (in de samenleving of in een organisatie) in dialoog met mekaar kennis maken, richting bepalen, problemen oplossen, innovaties… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Leernetwerken en Communities of Practice

Leernetwerken : Wat is dat? Een Community of Practice (Leergemeenschap of Leernetwerk) is :  “a group of people who share a concern or a passion for something they do,… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Job Crafting

Wat is Job Crafting Job-Crafting laat professionals en leidinggevenden toe om hun eigen job vorm te geven op zo’n manier dat zij maximaal hun eigen talent, competentie, interesse… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Ervaringsspelen

Wat is dat? Leerspelen hebben hun plaats in krachtige leeromgevingen en kunnen het de ervaringsleercyclus op diverse manieren ondersteunen.  De interactie tussen de spelers, procesbegeleiding tijdens de nabespreking… Continue Reading…

Lerende Organisatie

Intervisie : een puzzelstukje van de Lerend Organisatie

Intervisie is een professionele uitwisseling van ervaring tussen mensen die met een soortgelijke uitdaging te maken hebben. Het doel is expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak… Continue Reading…

Organization Development