Bankstraat 27, B-3000 LEUVEN +32 497 91 93 63

HR praktijken revisited

Performance Management

Worden mensen afgerekend op het af kunnen vinken van hun doelstellingen waarmee ze dan hun manager blij maken (en dus hun bonus krijgen) of gaan we samen kijken hoe we beter kunnen doen en onze gedeelde ambitie echt in de praktijk kunnen brengen ?

1200Title for This Block

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do.

Bij performance management zijn de twee paradigma’s : ‘beheersing’ en ‘generativiteit’ vaak heel erg duidelijk.

► Beheersing : men vertrekt van ‘doelstellingen’ die worden opgelegd door de leidinggevende, en vandaaruit wordt er ‘geëvalueerd’ en ‘gewaardeerd’ in de vorm van een ‘cijfer’, een bonus, loonsverhoging, extra opleiding, enz… Dat proces zorgt er dus voor dat mensen doen wat hun baas van hen wil, maar heeft geen aandacht voor de echte ‘bijdrage’ aan de gedeelde ambitie. Om autonoom te functioneren, te innoveren of flexibel te zijn moeten medewerkers ‘risico’ nemen dat ze achteraf worden afgestraft omdat ze ‘hun doelstellingen’ niet hebben behaald.


►Generatief : waarbij men niet zozeer kijkt naar het individu, of naar doelstellingen, maar waarbij men zich de vraag stelt hoe men door anders te werken, en anders samen te werken die ‘gedeelde ambitie’ dichterbij kan halen. Dat doet men door veel echt samen te werken, een open feedback cultuur te ontwikkelen, elke mislukking als leerkans op te pakken, actief intervisie met mekaar te organiseren, after action review ook echt te gebruiken om performanter te worden, enz… Samenwerken is hier belangrijker dan ‘de beste zijn’ of de grootste bonus halen (wat meteen de bonus ook in vraag stelt).

En wat doen jullie in jouw organisatie… gaat het over beoordelen of performanter worden als organisatie? Wat zou je anders kunnen doen ?

In search for Inspiration?


Organization Development