Bankstraat 27, B-3000 LEUVEN +32 497 91 93 63

HR praktijken revisited

Leadership Development

Hoe wordt er in jouw organisatie gedacht over ‘leiderschap’ en ‘leidinggevenden’ en hoe ontwikkelt men de gewenste leiderschapscultuur en praktijken? Laat je hieronder inspireren, schrijf en deel je eigen blogpost!

31200Title for This Block

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do.

Rond Leiderschap kan je heel veel vragen stellen :

Gaat dit over ‘wat positionele leiders doen’, en dus over leiders en volgers ? Is het de taak van leiders om ‘de richting’ te bepalen en instructies te geven aan volgers ?

Of gaat het eerder over de capaciteit in je organisatie om ‘leiding te geven aan innovatie’ ? En dan nemen mensen ’the lead’ niet omdat ze een bepaalde machtspositie hebben in de organisatie, maar omdat ze een idee hebben, een initiatief nemen vanuit hun passie en expertise ?

En betekent ‘leiding nemen’ dan vooral partners zoeken om dat idee of initiatief verder uit te werken ?
Is de rol van een leider dan vooral om dat ‘dialogisch proces tussen stakeholders’ in gang te steken en te houden en net niet de ‘richting’ aangeven, of zeggen wat mensen moeten doen en denken?

En is Leadership Development dan het ‘ontwikkelen’ van positionele leiders over hoe ze ‘volgers’ kunnen laten doen wat zij denken dat nodig is ?
Of is Leadership Development eigenlijk voor iedereen en gaat dat rond de vraag hoe je iedereen kun engageren om bij te dragen aan die ‘gedeelde ambitie’ die mensen in de organisatie hebben? Hoe kun je zelf initiatief nemen en hoe werk je met anderen samen om initiatieven ook succesvol te maken ?

En wat doen jullie in jouw organisatie… gaat het over ‘positioneel of gespreid leiderschap’ en gaat het over ‘commanderen’ of ‘proces begeleiding’ ?

In search for Inspiration?


Organization Development