Bankstraat 27, B-3000 LEUVEN +32 497 91 93 63

“Knowledge is the only thing that grows, when shared”

De kern van leren en innoveren, is dat men ervaring, inzichten, methodieken, artikels, tips over goede boeken, enz …. met mekaar deelt. Dat heb ik als gepassioneerd OD professional altijd gedaan en het is precies in de constructieve clash van inzichten en het kritisch maar open onderzoek van de inzichten van andere OD professionals dat nieuwe kennis over organisaties, werk, performance en HR ontstaat.

Zo hebben de inzichten over duurzame ontwikkeling de visie op organisaties, op de waarde van organisaties en werk en hoe dat iets anders is dan winst, het belang van autonomie en samenwerking, enz… beïnvloed en de visie op generatieve organisaties mogelijk gemaakt.

Die visie heeft werken en samenwerken in organisaties niet alleen effectiever gemaakt, maar ook waardevoller voor alle betrokkenen.

Om aan die vruchtbare uitwisseling te blijven meedoen het ik in deze sectie een aantal artikels en tools die in in mijn lange carrière heb geproduceerd beschikbaar gemaakt voor HR en OD professionals en hoop ik dat ik ook jou mag inspireren om organisaties in de toekomst waardevolle plekken van samenwerking te maken die mag leiden tot duurzame oplossingen voor alle maatschappelijke uitdagingen die ons tegemoet komen.

Organization Development