Bankstraat 27, B-3000 LEUVEN +32 497 91 93 63


Move! heeft eigenlijk maar 1 focus : organisaties helpen om zich zo ‘heruit te vinden’ dat ze duurzaam performant kunnen zijn en zich kunnen blijven ontwikkelen in een snel veranderende, complexe en onvoorspelbare technologische, economische en maatschappelijke context.

En we doen dat niet door onze oplossingen in organisaties binnen te rijden, maar wel door alle stakeholders te ondersteunen zelf het heft in eigen hand te nemen.

Move! begeleidt management teams in het herdenken van hun leiderschap. Hoe kunnen zij alle stakeholders in en van de organisatie engageren in een gemeenschappelijk verhaal. Niet door dat vertaal aan medewerkers te vertellen, maar door het verhaal door hen te laten schrijven.

Wij stimuleren mensen om van mekaar te leren, in communities of practice, door peer-coaching, after action reviews en vooral ook door intensief over alle grenzen heen samen te werken. We begeleiden teams in hun zoektocht naar echte samenwerking en gespreid leiderschap.

Wij werken ervaringsgericht en brengen stakeholders samen om vanuit hun ervaring in dialoog met mekaar te treden, de uitdagingen die op hun afkomen onder ogen te zien, de ambitie die hen drijft te delen en de passie en kennis te ontwikkelen om die ambitie ook waar te maken, ook als je niet weet wat op je afkomt.

We gebruiken daarbij soms ook spelvormen om de dialoog te triggeren.

Move! ontwerpt alle activiteiten voor grote groepen zowel als kleinere teams vanuit het idee dat de ‘setting’ mensen moet toelaten om een autonome bijdrage te leveren en een echte dialoog met mekaar te voeren.

In onze begeleiding van groepen werken wij zoveel mogelijk met ‘containers’. Dat zijn activiteiten en methodieken die toelaten dat mensen, zonder directe tussenkomst van ons als facilitator gericht aan hun eigen toekomst kunnen werken.

Move! ziet zijn rol dan ook eerder als ‘hosting’ en niet zozeer als ‘facilitatie’. Waar mogelijk zullen we ook met ‘interne begeleiders’ werken die op voorhand ook aan het design van de interventie hebben meegewerkt.

Scan de QR code, en download de Move! App met alle tools, artikels en documentatie.
Move! HR Scroll Up